Träning och stress

En av de mest väldokumenterade fördelarna med regelbunden motion är en slankare siluett och större fysisk uthållighet och det är verkligen ingen liten sak. Att må bra är ett privilegium som är lätt att ta för givet, och människor som tränar minst tre gånger i veckan brukar ha en allmänt positivare livsåskådning än de som inte gör det.

Vi vet också idag att träning är mycket bra mot stress och det finns många läkare som anser att det är den absolut bästa medicinen mot olika former av psykisk ohälsa. Som bekant så kan stress leda till både fysiska och psykiska problem och att jobba bort den på danslektionen, i simbassängen eller skidspåret är enormt effektivt.

Positiv och negativ stress

Stress är en helt normal fysisk reaktion på olika situationer där det krävs att en person är extra skärpt eller stark. Den kommer ifrån vår djupaste historia och har räddat många liv genom tiderna. När människan levde i grottor var det viktigt att hon snabbt kunde fly från farliga situationer och genom förhöjda halter av stresshormon och adrenalin fick hon den där extra orken att klara sig.

Än idag reagerar vi på exakt samma sätt vid en obehaglig situation och det är därför man ibland kan läsa om mammor som lyft hela bilar som deras barn hamnat under, eller människor som gått i flera timmar med en yxa i huvudet för att rädda sina liv. Tack vare stressen har man klarat sig och det är därför det är en extremt viktig funktion i den mänskliga hjärnan.

Man kan dock få förhöjda nivåer av stresshormon även när man har psykiska motgångar eller inte klarar av alla uppgifter man tagit sig an, och har man otur kan man hamna i en slags konstant stressituation. Det är kroppens sätt att försöka få energi att tacklas med allt, men istället så bryts man långsamt ner då det inte längre finns någon styrka att hämta. Och det är då man kan få ett nervsammanbrott eller sjunka ner i djup depression.

Varför fungerar träning

Anledningen till att just

träning hjälper mot stress är att den får våra kroppar och hjärnor att bli starkare, och därmed hantera stresshormonet bättre. Dessutom ger träningen höjda halter av lyckohormon, vilket av naturliga skäl motverkar den negativa stressen och individen upplever att de sakta med säkert tar saker i egna händer och återfår kontrollen.

Eftersom stress är en slags flyktreaktion ser kroppen också till att utöka muskelomfånget och till och med hjärnan, och detta naturliga försvar bryter sakta men säkert ner stresshormonet. Resultatet kommer relativt snabbt; efter bara några veckors träning brukar folk uppleva en första förbättring och redan efter några månader har hela deras livsattityd förändrats till det bättre.